Juridiskt stöd

Informationen på denna webbplats ersätter inte medicinsk rådgivning. Om du är osäker, kontakta läkare.

Informationen är inte avsedd för diagnos, förebyggande eller behandling. Webbplatsen eller författarna kan inte hållas ansvariga under några omständigheter.

Webbplatsen indigoprojects.eu köper, lagrar eller säljer under inga omständigheter läkemedel. Teamet på indigoprojects.eu strävar efter att tillhandahålla relevant och objektiv information om olika sjukdomar, patologier, symptom och andra medicinska ämnen. Dessa artiklar ersätter inte på något sätt en medicinsk specialist.

I enlighet med artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin, avslöjas identiteten på de olika aktörer som deltar i skapandet och förvaltningen av webbplatsen indigoprojects.eu för webbplatsens användare:

Ansvarig för offentliggörandet: kontaktformulär.
Den person som ansvarar för offentliggörandet är en fysisk eller juridisk person.
Webbansvarig: kontaktformulär.