Köpa Wegovy utan recept? Online i Sverige

 •   Köp din medicin på nätet
 •   Få ett medicinskt recept godkänt av läkare
 •   Få den levererad till ditt hem inom 24 timmar

Är du frestad att köpa Wegovy online? Ett läkemedel som kallas semaglutid skrevs först ut för att hjälpa personer med typ 2-diabetes att bättre hantera sina blodsockernivåer. Det tillhör den farmakologiska grupp som kallas glukagonliknande peptid-1 (GLP-1) receptoragonister.

Semaglutid fungerar på samma sätt som hormonet GLP-1, som produceras i magen efter måltider. GLP-1 minskar mängden glukos som produceras av levern och bidrar till att stimulera insulinproduktionen i bukspottkörteln.

Semaglutid används vanligen en gång i veckan genom subkutan injektion, men det finns också i tablettform under varumärket Rybelsus. Det har visat sig hjälpa personer med typ 2-diabetes att förbättra sin blodsockerkontroll, gå ner i vikt och minska risken för kardiovaskulära händelser. Dessutom har det visat sig gynna överviktiga personer utan diabetes.

För att uppnå bästa effekt ska Wegovy tas tillsammans med en hälsosam kost och regelbunden motion.

Vad är skillnaden mellan Wegovy och Ozempic?

Både Ozempic och Wegovy innehåller semaglutid i injicerbar form, men deras doser och indikationer varierar.

Semaglutid 0,25 mg, 0,5 mg eller 1 mg är den aktiva beståndsdelen i Ozempic, ett injicerbart läkemedel som injiceras en gång i veckan. Det används för att hjälpa patienter med typ 2-diabetes att bättre reglera sina blodsockernivåer, samt för att hjälpa personer med kardiovaskulära sjukdomar att minimera risken för att drabbas av en katastrofal kardiovaskulär händelse som hjärtinfarkt, stroke eller död. Dessutom administreras det ofta informellt i kombination med en hälsosam kost och regelbunden motion för att hjälpa överviktiga personer att gå ner i vikt.

Wegovy är å andra sidan en högre doserad version av semaglutid som injiceras under huden en gång i veckan. Det rekommenderas för kronisk viktkontroll hos personer med ett BMI (Body Mass Index) på 30 kg/m2 eller mer, eller ett BMI på 27 kg/m2 eller mer med minst en viktrelaterad komorbiditet, såsom högt blodtryck, typ 2-diabetes eller dyslipidemi. Den innehåller högst 2,4 mg semaglutid.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att även om Ozempic och Wegovy båda är formuleringar av semaglutid, varierar deras doser och indikationer. Det finns dock en viss överlappning eftersom många patienter som inte kan köpa Wegovy utan recept i Sverige – till exempel för att Wegovy ännu inte finns tillgängligt – kommer att få ett privat recept på Ozempic även om de inte har typ 2-diabetes.

Kan jag registrera mig för Ozempic och sedan byta till Wegovy?

Ja, samma ingrediens finns i både Wegovy och Ozempic, så det är möjligt att byta från det ena till det andra utan att behöva upprepa dosökningen. Patienter som använder Ozempic med Wegovy börjar behandlingen med 0,25 mg under de första fyra veckorna, därefter 0,5 mg under de två följande veckorna och 1 mg under de sista fyra veckorna. Wegovy finns i styrkorna 1,7 mg och 2,4 mg.

Fördelen med att registrera sig på Ozempic och sedan byta till Wegovy är att du kan gå före och köpa Wegovy online så snart det blir tillgängligt, eftersom det redan tar två månader att öka dosen till 1 mg.

Vilka är de negativa effekterna av Wegovy?

Innan man påbörjar en behandling med ett nytt läkemedel är det viktigt att vara informerad om eventuella biverkningar.

De mest frekvent nämnda biverkningarna är bland annat

 • Illamående
 • Diarré
 • Förstoppning
 • Matsmältningsbesvär
 • Halsbränna eller reflux
 • Magsmärta och uppblåsthet

Det är viktigt att informera din läkare och eventuellt avbryta behandlingen om biverkningarna blir outhärdliga. Även om Wegovy i allmänhet anses vara mycket säkert reagerar alla olika.

När dosen ökas, till exempel när du tar din första dos av en ny styrka, blir biverkningarna av Wegovy ofta allvarligare men går snabbt över. Vid oväntade eller okontrollerbara biverkningar ska du inte tveka att kontakta din läkare så att han eller hon kan besluta om bästa tillvägagångssätt.

Vem kan köpa Wegovy i Sverige för att gå ner i vikt?

Alla med ett BMI på 30 eller mer, eller 27 eller mer med vissa viktrelaterade sjukdomar, inklusive PCOS eller högt blodtryck (utom de som anges nedan), kan köpa Wegovy utan recept för viktminskning. En läkarkonsultation är det första steget för att börja köpa Wegovy online, och kommer att avgöra om du kvalificerar dig för behandlingen. Innan du skriver ut ditt recept kommer en förskrivare sedan att kontrollera allt för att se till att du är säker.

Vem ska inte använda Wegovy för viktminskning?

 • gravida eller ammande kvinnor
 • typ 1-diabetiker
 • personer som redan har slutat ta GLP-1 på grund av negativa effekter.

Vänligen fyll i onlinekonsultationen här för att kontrollera din lämplighet.

Är Wegovy erkänt för viktminskning?

Eftersom viktminskningsversionen av Ozempic (kallad Wegovy) ännu inte finns tillgänglig har det blivit ganska vanligt att administrera Ozempic utanför etiketten för viktminskning. Wegovy är en injicerbar semaglutid som är indicerad för behandling av typ 2-diabetes. Även om Wegovy för närvarande inte är tillgängligt har NICE publicerat ett utkast till riktlinjer för dess godkännande. Som ett resultat av detta använder många personer utan typ 2-diabetes Wegovy för att minska sin vikt.

Det är viktigt att förstå att ”off-label”-läkemedel är mycket vanliga och acceptabla metoder för förskrivare. Termen ”off-label ” anger helt enkelt att läkaren vill att patienten ska ta läkemedlet på ett sätt som inte är tillåtet enligt den utfärdade licensen. Även om Wegovys licens anger att det endast ska tas för typ 2-diabetes, använder människor det ofta off-label för viktminskning, eftersom det innehåller samma kemikalie som Ozempic, ett läkemedel som har undersökts för att minska vikten.

Hur länge kan jag ta Wegovy eller Ozempic?

Det finns ingen begränsning för hur länge du kan använda Wegovy som privat patient, medan det bara är tillåtet i högst två år.

Alternativ till Wegovy

 • Saxenda (liraglutid ) är en GLP-1-receptoragonist som används för att behandla typ 2-diabetes och hålla vikten.
 • Ozempic (semaglutid): En annan form av semaglutid som fungerar bra för viktminskning och behandling av typ 2-diabetes.
 • Orlistat är ett oralt läkemedel som förhindrar absorptionen av fett för att hjälpa människor att gå ner i vikt.
 • Topiramat och fentermin är två läkemedel som används för att dämpa aptiten och hjälpa till med viktnedgång.

För att hitta det bästa tillvägagångssättet för dig bör du rådgöra med en hälsovårdspersonal.

Recensioner av Wegovy

Wegovy prisas ofta för sin förmåga att uppmuntra till viktminskning och förbättra blodsockerregleringen. Illamående, kräkningar, diarré och minskad aptit är typiska biverkningar. Även om det finns skillnader i patienternas åsikter, rapporterar majoriteten en avsevärd viktminskning och bättre blodsockerreglering.

Kan jag dricka alkohol under behandlingen?

Det är tillrådligt att minimera alkoholkonsumtionen under behandling med Wegovy, eftersom detta kan främja hypoglykemi och andra diabetesrelaterade problem.

Varaktigheten av arbetsprocessen.

Inom de första veckorna av behandlingen kan Wegovy börja sänka blodsockernivåerna och uppmuntra till viktminskning. Det tar dock flera månader att uppnå fullständiga resultat. Resultaten varierar beroende på individen och hur väl denne följer en hälsosam livsstil.

Vad är min viktnedgångspotential?

Med Wegovy varierar viktminskningen beroende på individen och dennes livsstil. I genomsnitt kan Wegovy-patienter under de första 6-12 månaderna av behandlingen förlora cirka 10-15 % av sin ursprungliga vikt. En hälsosam livsstil, inklusive en balanserad kost och frekvent motion, är dock avgörande för bästa resultat.

Hur fungerar injektioner för viktminskning?

Hormonet GLP-1 (glukagonliknande peptid-1) är ett naturligt hormon som Wegovy-injektionerna efterliknar för att fungera. Detta hormon minskar produktionen av glukagon, bromsar tömningen av magen och ökar mättnadskänslan, vilket leder till minskad aptit och minskat kaloriintag. Wegovy-injektioner bidrar därför till viktminskning.

Hur administreras de viktminskande injektionerna?

 • För instruktioner om användning och montering, kontakta tillverkaren av injektionspennan.
 • Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.
 • Välj ett injektionsställe på armen, låret eller buken och byt plats för varje injektion.
 • Efter att ha använt en alkoholsvamp för att rengöra injektionsstället, låt det torka.
 • Knip lätt i huden nära injektionsstället innan du för in nålen i en 90 graders vinkel.
 • För att administrera dosen Wegovy enligt anvisningarna trycker du på knappen på pen-injektorn.
 • Vid behov, massera försiktigt injektionsstället med gasbinda eller en alkoholpinne efter att du långsamt tagit bort nålen från huden.

Vad är priset på Wegovy i Sverige?

 • För 1 Wegovy-penna är priset: 1500 kr
 • För 2 pennor från Wegovy är priset: 3000 kr
 • För 3 pennor från Wegovy är priset: 4000 kr
 • För 4 pennor från Wegovy är priset: 5000 kr
 • För 5 pennor från Wegovy är priset: 5800 kr ( Du sparar 2000 kr )

Vanliga frågor om att köpa Wegovy

Vilka är de typiska biverkningarna av Wegovy?

Att köpa Wegovy utan recept orsakar ofta obehagliga biverkningar, såsom illamående, kräkningar, diarré, magbesvär och minskad aptit. Dessa negativa effekter är ofta övergående och förbättras ofta med tiden.

Är Wegovy endast för typ 2-diabetiker?

Wegovy är godkänt för behandling av typ 2-diabetes i kombination med andra antidiabetiska läkemedel samt för behandling av fetma och övervikt med tillhörande kardiovaskulära riskfaktorer.

Är Wegovy kompatibelt med andra diabetesläkemedel?

Insulininjektioner eller andra diabetesläkemedel som metformin kan användas tillsammans med Wegovy. Innan du blandar läkemedel är det viktigt att diskutera dina behandlingsalternativ med en sjukvårdspersonal.

Hur ska Wegovy förvaras?

Wegovy ska förvaras på en sval plats mellan 2 och 8 grader Celsius (36 och 46 grader Fahrenheit). Det ska inte frysas och värme och solljus ska hållas till ett minimum.

Slutligen

Wegovy är ett potentiellt injicerbart läkemedel för behandling av typ 2-diabetes och viktminskning. Det är viktigt att vara informerad om tillgängliga alternativ, läkemedelsrekommendationer, interaktioner med alkohol, tid till resultat, sannolik viktnedgång och tekniker för administrering av den injicerbara produkten.

Diskutera alltid dina behandlingsalternativ och hur de ska anpassas till dina särskilda behov med en medicinsk expert. Patienter som förstår Wegovy och strävar efter en hälsosam livsstil kan uppleva förbättrad blodsockerstyrning och betydande viktnedgång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *